Master franchisova konference v Praze

Představení franchisových konceptů s nabídkou master-franchisových a franchisových licencí pro Českou a Slovenskou republiku.

Praha, 15.11.2017

 

Program Master franchisové konference dne 15.11.2017

je rozdělen do několika částí. Po uvítání se mohou účastníci konference dozvědět rady, zkušenosti a doporučení z praxe pro jednání se zahraničními franchisovými systémy při nákupu master-licencí nebo individuálních licencí a na co si dát pozor při uzavírání master-franchisových nebo franchisových smluv. Následně budou představeny nové franchisové systémy, které vstupují na český a slovenský trh a hledají zde své nové master-franchisové nebo franchisové partnery.

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:05 Uvítání účastníků konference
Ing. Aleš Tulpa – mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems
10:05 – 10:15 Rady, zkušenosti a doporučení z praxe pro jednání se zahraničními franchisovými systémy o nákupu franchisových licencí.
Ing. Aleš Tulpa –
mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems
10:15 – 13:30 1. část prezentace zahraničních franchisových systémů
13:30 – 14:00 Přestávka – networking
14:00 – 14:15 Jan Gonda, prezident ČAF, master-franchisant franchisového konceptu Naturhouse
14:15 – 16:30 2. část prezentace zahraničních franchisových systémů
16:30 – 17:00 Jednání se zástupci franchisových systémů, networking, rady pro vaše rozhodnutí od přítomných zkušených odborníků a závěr konference.

Na konferenci budou prezentovány systémy:

Seznam prezentovaných značek bude postupně doplňován, proto sledujte pravidelně tyto internetové stránky.

Prezentace franchisových systémů budou v anglickém nebo českém jazyce bez tlumočení.

Přihlášky na Master Franchisovou Konferenci jsou možné online do 13.11.2017 v sekci REGISTRACE, kde naleznete i registrační formulář.

Experti přednášející na konferenci

Ing. Aleš Tulpa – mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems

Je absolventem VŠE v Praze. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodně působících společností, např. jako generální ředitel QUELLE pro ČR, OBI pro ČR, Polsko a Maďarsko, člen představenstva ve skupině Lasselsberger. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems (www.avexsystems.eu) především pro oblast franchisového podnikání – vývoj a optimalizace franchisových systémů, vyhledávání franchisových partnerů v ČR a na Slovensku pro franchisory nebo franchisových systémů pro zájemce o nákup franchisových licencí v zahraničí. V letech 2001 – 2005 byl prezidentem České asociace franchisingu a členem představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2001 je členem ČAF. Dále je členem mezinárodní organizace FPI – Franchise Pool International (www.franchisepool.org). Ing. Tulpa byl zapsán do knihy OXFORD ENCYCLOPEDIA jako osobnost České a Slovenské republiky 2016 za mimořádnou podporu a rozvoj franchisingu.

Společnost AVEX systems každoročně organizuje master franchisové konference a specializované workshopy pro fyzické i právnické osoby zaměřené na vývoj nebo optimalizaci franchisových systémů. Ing. Aleš Tulpa publikoval mnoho odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na celé řadě evropských franchisových konferencích a spolupracoval s významnými západoevropskými franchisovými asociacemi a svazy – jako například německým, rakouským, francouzským, britským, jakož i s celou řadou mezinárodně působících franchisových systémů, které na českém a slovenském trhu zastupuje.

Více informací najdete na webu: www.avexsystems.eu.

Mgr. Antonín Kazda, advokát, který bude připraven po celou dobu konference  konzultovat s registrovanými účastníky právní problematiku franchisingu

Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze a Harvardovy univerzity v Cambridge v USA, advokátem reg. v České advokátní komoře od roku 2002. Specilizuje se vedle franchisingu obecně na obchodní a pracovní právo, zejména autorská a průmyslová práva v oblasti licencí i registrací, resp. sporů. Franchisingu se věnoval ve své samostatné praxi i při spolupráci s mezinárodními kancelářemi Squire Sanders & Dempsey, CMS Cameron McKenna a jako vedoucí právník adv. kanceláře Deloitte Legal. Po několik let byl právníkem doporučovaným za Česko pro franchising v Who´s Who Legal, resp. v časopise ACQ Finance. Je autorem kapitoly o franchisové smlouvě v publikaci Franchising v České republice vydané v roce 2008 Českou asociací franchisingu. Opakovaně vystupoval na FRANCHISE MEETING POINT. Při přípravě franchisových smluv zastupoval např. franchisory v oblasti rychlého občerstvení a kaváren, jazykovou školu, síť pojišťovacích zprostředkovatelů, master-franchisanty a franchisanty v oboru internetových služeb, kadeřnictví nebo ekonomických školení. Hovoří vedle angličtiny a němčiny italsky a dánsky.

R.G.Kirst, FPI, Německo

Rolf G. Kirst má více než 25-leté praktické zkušenosti s franchisingem jako franchisový poradce mnoha německých a mezinárodně působících franchisových systémů a jako franchisový zprostředkovatel. Byl vlastníkem franchiové sítě cestovních kanceláří a později master-franchisovým partnerem kanadského franchisového systému Uniglobe Travel. Založil a je předsedou mezinárodního sdružení nejlepších franchisových poradců FPI – Franchise Pool Internatioanal.

Boris Mochnáč , Managing Partner, Praha – Madrid,FINESPA CZ, s.r.o.

Člen skupiny Argos Consulting Network www.argosconsulting.net.
Boris Mochnáč bude prezentovat například systémy: Marco Aldany a další ….Mluví mimo španělštiny i česky a proto je možno komunikovat v češtině. Stejně tak prezentace budou v českém jazyce. Je odborník na franchisové podnikání a španělský trh.

 

Hlavní mediální partneři

ZET

Lagardere

Mediální partneři

Partneři

Máte-li zájem o partnerství této velmi zajímavé master-franchisové konference, kontaktujte nás