Master franchisova konference v Praze

Představení franchisových konceptů s nabídkou master-franchisových a franchisových licencí pro Českou a Slovenskou republiku.

Praha, 11. 10. 2018

 

Program Master franchisové konference dne 11. 10. 2018

je rozdělen do několika částí. Po uvítání se mohou účastníci konference dozvědět rady, zkušenosti a doporučení z praxe pro jednání se zahraničními franchisovými systémy při nákupu master-licencí nebo individuálních licencí a na co si dát pozor při uzavírání master-franchisových nebo franchisových smluv. Následně budou představeny nové franchisové systémy, které vstupují na český a slovenský trh a hledají zde své nové master-franchisové nebo franchisové partnery.

09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:05 Uvítání účastníků konference
Jan Gonda prezident České asociace franchisingu
10:05 – 10:15 Rady, zkušenosti a doporučení z praxe pro jednání se zahraničními franchisovými systémy o nákupu franchisových licencí.
Ing. Aleš Tulpa –
mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems
10:15 – 13:30 1. část prezentace zahraničních franchisových systémů
13:30 – 14:00 Přestávka – networking
14:00 – 16:00 2. část prezentace zahraničních franchisových systémů
15:20 – 15:50 Jan Gonda, prezident ČAF, Hlavní úkoly, cíle a vize ČAF
15:50 – 16:00 Závěr Master franchisové konference
16:00 – 17:00 Jednání mezi zástupci franchisových systémů a zájemci o jednotlivé koncepty, networking.

Na konferenci budou prezentovány systémy:

Seznam prezentovaných značek bude postupně doplňován, proto sledujte pravidelně tyto internetové stránky.

Prezentace franchisových systémů budou v anglickém nebo českém jazyce bez tlumočení.

Přihlášky na Franchising fórum a Master Franchisovou Konferenci jsou možné online do 10. 10. 2018 v sekci REGISTRACE, kde naleznete i registrační formulář.

Experti přednášející na konferenci

Ing. Aleš Tulpa – mezinárodní franchisový poradce, AVEX systems

Je absolventem VŠE v Praze. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodně působících společností, např. jako generální ředitel QUELLE pro ČR, OBI pro ČR, Polsko a Maďarsko, člen představenstva ve skupině Lasselsberger. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems (www.avexsystems.eu) především pro oblast franchisového podnikání – vývoj a optimalizace franchisových systémů, vyhledávání franchisových partnerů v ČR a na Slovensku pro franchisory nebo franchisových systémů pro zájemce o nákup franchisových licencí v zahraničí. V letech 2001 – 2005 byl prezidentem České asociace franchisingu a členem představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2001 je členem ČAF. Dále je členem mezinárodní organizace FPI – Franchise Pool International (www.franchisepool.org). Ing. Tulpa byl zapsán do knihy OXFORD ENCYCLOPEDIA jako osobnost České a Slovenské republiky 2016 za mimořádnou podporu a rozvoj franchisingu.

Společnost AVEX systems každoročně organizuje master franchisové konference a specializované workshopy pro fyzické i právnické osoby zaměřené na vývoj nebo optimalizaci franchisových systémů. Ing. Aleš Tulpa publikoval mnoho odborných článků na téma franchisové podnikání, přednášel na celé řadě evropských franchisových konferencích a spolupracoval s významnými západoevropskými franchisovými asociacemi a svazy – jako například německým, rakouským, francouzským, britským, jakož i s celou řadou mezinárodně působících franchisových systémů, které na českém a slovenském trhu zastupuje.

Více informací najdete na webu: www.avexsystems.eu.

 

 

Hlavní mediální partneři

Radiohouse

Mediální partneři

Partneři

Máte-li zájem o partnerství této velmi zajímavé master-franchisové konference, kontaktujte nás