Master Franchise Conference in Prague

Introduction of master franchise concepts with an offer of master franchise and franchise licenses for the Czech and Slovak Republics.

Prague, 7th November 2019

 

Moderuje/Moderation: Mr. Dr. Jiří Lošťák, Mr. Ing. Aleš Tulpa, Mr. Šimon Mastný

09:30 - 09:40

Uvítání/Welcome, poděkování partnerům/ Thanks to partners
Hlavní úkoly, cíle a vize České asociace franchisingu/ Main tasks, goals and visions of the Czech Franchising Association
Mr. Jan Gonda, prezident/President of the ČAF (česky/Czech)

09:40 - 10:20 Hospodářské směřování Evropy a ČR/Economic development of Europe and the Czech Republic
Vladimír Pikora
10:20 - 10:30 AVEX systems - Váš partner pro franchising
Ing. Aleš Tulpa, majitel a jednatel společnosti, spoluorganizátor MFK 2019/owner, CEO and co-organizer of the MFC 2019
10:30 - 10:45 Úspěšné americké franchisové koncepty míří na český trh/uccessful US franchise concepts are heading for the Czech market
- slovo velvyslance USA v ČR/the word of the US ambassador to the Czech Republic Mr. Stephan B. King (tlumočeno do českého jazyka/translated into Czech)
10:45 - 14:15 Prezentace systémů 1. část/Presentations of the Franchise systems, Part 1:
10:45 - 11:00 Finalit Store Care, Rakousko - Ing. Mag.Margit Leidinger, Majitel a jednatel franchisového konceptu
11:00 - 11:15 M ROOM, Finsko - Markku Kosonen, majitel franchisového konceptu
11:15 - 11:30 Wing Stop, Anytime Fitness, Olive Garden, U. S. - Veronika Nováková, obch. od. Velvyslanectví USA v Praze/U.S. Dept. of Commerce, U.S. Embassy – Prague, (česky/Czech)
11:30 - 11:45 Donut King, Austrálie - Jan Brejcha, Australian Trade and Investment Commission
11:45 - 12:00 Tiroler, Rakousko - Adam Červenka, majitel master-licence pro ČR/SR
12:00 - 12:15 Mr. KEBAB, Slovensko - Ing. Lubor Lelovits, majitel konceptu
12:15 -12:30 logiscool - Ing. Bedřich Horák, majitel master-licence pro ČR/SR (česky)
12:30 - 13:00 Acium, Milano, Italy – Stefania Monopoli (English),tlumočeno do českého jazyka/translated into Czech
13:00 - 13:15 Rahmqvist, Švédsko - Christian Taranger, Sales Director
13:15 - 13:30

Pingu’s English - Sarah McAllister, Head of Marketing (English) – tlumočeno do českého jazyka/translated into Czech

13:30 - 13:45

Little Ceaser Pizza a představení franchisových konceptů USA - Veronika Nováková, obch. od. Velvysl. USA

13:45 - 14:00 MOA, Francie - Ing. Aleš Tulpa
14.00 - 14.30 Přestávka na kávu/Coffee Break - Networking
14.15 - 16.00 Prezentace systémů 2.část/ Presentations of the Franchise Systems, Part 2
14:30 - 14:45 Rady a doporučení pro jednání se zahraničními franchisovými systémy o podmínkách spolupráce - Ing. Aleš Tulpa, AVEX systems, mezinárodní franchisový poradce/ Advice and recommendations for those interested in franchise business when bying master licenses or franchise licenses - Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)
14.45 - 15.00 La Chinata, Španělsko - Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)
15.00 - 15.15 Pressto, Španělsko - Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)
15.15 - 15.30 Tcollege, Švýcarsko - Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)
15.30 - 15.45 MIDAS - Mr. Aleš Tulpa (česky/Czech)
  Závěr MFK 2019/End of the MFC 2019 - RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D., Ing. Aleš Tulpa, Mr. Šimon Mastný
16:00 - 17:00

Jednání mezi zástupci franchisových systémů a účastníky konference/Negotiations between representatives of franchise systems and conference participants

The list of systems is gradually being extended, therefore  follow www.masterkonference.cz/en/systems.

The conference has gained significant award of the Czech Franchise Association as the best event of 2016 „ For support and development of franchising in the Czech Republic“. It is organized already from 2012. It was attended by 900 persons interested in afranchising and 80 new franchise systems were presented.

Presentations will be either in English or Czech language without translation.

Time for individual franchise system presentation is 20 minutes each.

We would like to ask all representatives of the franchise systems to send their presentations to our e-mail-address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. at least one week before the conference.

For printed information to be distributed, be advised that in attandance will be about 100 – 120 participants with an interest in master-franchising in the Czech and Slovak Republic. You either can hand out your materials personally to the people interested in your franchise system or you can get it on a table to display your material in the room.

Final reports of the last conferences: